Huishoudelijk reglement

 1. Tijdens het bedrijven van de ruitersport in verenigingsverband zijn amazones en ruiters disciplinair ondergeschikt aan de instructeur.
 2. Alle amazones en ruiters dienen zoveel mogelijk rijlessen bij te wonen. Indien het bijwonen van de rijles niet mogelijk is dient men zich tijdig af te melden bij de daarvoor aangewezen personen.
 3. De ruiters geven zich zelf op voor wedstrijden en betalen zelf het inschrijfgeld.
 4. Kosten van de individuele startpas is niet bij de contributie inbegrepen. De afdracht die betaald moet worden aan de KNHS wordt in het eerste kwartaal verrekend. Het lidmaatschapsgeld voor de KNHS is niet in de contributie van de club inbegrepen. Het KNHS lidmaatschap wordt apart in rekening gebracht op contributie nota. 
 5. Bij betalingsachterstanden kan het bestuur een startverbod voor lessen en wedstrijden instellen.
 6. Het bestuur overlegt met de actieve leden over de instructie. Het bestuur besluit uiteindelijk hierover. Passieve leden hebben hierover geen inspraak. Uitgangspunt voor instructie is een periode van maximaal drie jaar. Met de mogelijkheid dit telkens voor 1 jaar te verlengen indien de actieve paardleden hiermee unaniem instemmen.
 7. Aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten wordt door alle leden (en ouders van ponyruiters) medewerking verleend. Hiervoor worden commissies ingesteld.
 8. Bij het rijden in verenigingsverband is het dragen van een veiligheidscap verplicht.
 9. Bestuur noch instructeur zijn aansprakelijk voor schade en ongevallen binnen en buiten het rijterrein.
 10. Ieder rijdend lid dient met het paard WA-verzekerd te zijn.
 11. De weg naar het rijterrein en terug wordt in stap gereden, zo mogelijk in de berm. Onder de 10 jaar onder begeleiding.
 12. Een lid kan wegens omstandigheden een verzoek indienen om een actief lidmaatschap om te zetten in passief lidmaatschap. Dit geldt voor een periode van minimaal een half jaar en in alle gevallen besluit het bestuur hierover. Een passief lidmaatschap dient schriftelijk / per e-mail aangevraagd te worden bij de secretaris.
 13. Passieve leden mogen niet deelnemen aan lessen en wedstrijden. Ook niet op andere paarden / pony’s.
 14. Leden van de afdeling pony’s mogen alleen rijden in lessen van de afdeling pony’s. Leden van de paarden mogen alleen rijden in lessen van de afdeling paarden.
 15. Vanaf het buitenseizoen 2004 rijden alle leden in wedstrijdverband met een clubsjabrak. Andere sjabrakken zijn niet toegestaan.
 16. Het opzeggen van een lidmaatschap kan uiterlijk een maand voor het verstrijken van een kwartaal.
 17. Een lid hoeft voor maximaal één combinatie geen inschrijfgeld te betalen voor de concoursen die de club organiseert.
 18. In alle gevallen wanneer het reglement niet voorziet beslist het bestuur.